مشتری گرامی!
لیست قیمت ها در بازه های زمانی مشخصی بروز رسانی میشود. لذا برای اطلاع از قیمت دقیق محصولات میتوانید با شماره ۰۹۱۲۷۱۴۱۸۷۷ تماس بگیرید و یا از طریق شبکه های اجتماعی با کارشناسان بخش فروش الکترونصر در تماس باشید

کاربرد

سایز

قیمت

برند محصول

عنوان محصول

مصارف ساختمانی

1*1/5

636/600

پرتو الکتریک

سیم افشان

مصارف ساختمانی

1*2/5

95/400

پرتو الکتریک

سیم افشان

مصارف ساختمانی

1*4

159/000

پرتو الکتریک

سیم افشان

مصارف ساختمانی

1*6

233/300

پرتو الکتریک

سیم افشان

مصارف ساختمانی

1*10

394/000

پرتو الکتریک

سیم افشان

مصارف ساختمانی

1*16

637/800

پرتو الکتریک

سیم افشان

مصارف ساختمانی

1*25

1/010/000

پرتوالکتریک

سیم افشان

مصارف ساختمانی

1*35

1/380/000

پرتوالکتریک

سیم افشان

مصارف ساختمانی صنعتی

2*1

111/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف ساختمانی وصنعتی

2*1/5

153/400

پرتوالکتریک

کابل افشان

مصارف ساختمانی و صنعتی

2*2/5

252/600

پرتوالکتریک

کابل افشان

مصارف ساختمانی و صنعتی

2*4

374/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف ساختمانی و صنعتی

2*6

534/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

2*10

889/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

2*16

1/200/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*1/5

219/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*2/5

357/700

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*4

535/500

پرتوالکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*6

770/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*10

1/230/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*25+16

3/200/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*35+25

5/000/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*50+25

7/300/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*70+35

8/700/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

4*1

201/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

4*1/5

289/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

4*2/5

474/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

4*4

710/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

4*6

1/000/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

4*10

1/700/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

5*1/5

370/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

5*2/5

610/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

5*6

1/300/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

5*10

2/100/000

پرتو الکتریک

کابل افشان

مصارف صنعتی

3*25+16

4/000/000

پرتو الکتریک

کابل مفتول

مصارف صنعتی

3*35+16

5/100/000

پرتو الکتریک

کابل مفتول

 

کاربرد

قیمت

برند محصول

عنوان محصول

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

4/640/000

هیوندای

کنتاکتور9آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

7/000/000

اشنایدر

کنتاکتور9آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

4/600/000

ال اس

کنتاکتور9آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

4/760/000

هیوندای

کنتاکتور12آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

8/000/000

اشنایدر

کنتاکتور12آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

4/650/000

ال اس

کنتاکتور12آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

6/380/000

هیوندای

کنتاکتور18آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

9/000/000

اشنایدر

کنتاکتور18آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

6/260/000

ال اس

کنتاکتور18آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

6/960/000

هیوندای

کنتاکتور25آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

13/000/000

اشنایدر

کنتاکتور25آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

6/800/000

ال اس

کنتاکتور25آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

10/940/000

هیوندای

کنتاکتور32آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

20/000/000

اشنایدر

کنتاکتور32آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

9/590/000

ال اس

کنتاکتور32آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

14/800/000

هیوندای

کنتاکتور40آمپر

کلید کنترل شونده درکلید زنی مدار

27/000/000

اشنایدر

کنتاکتور40آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

14/500/000

ال اس

کنتاکتور40آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

24/340/000

هیوندای

کنتاکتور50آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

31/000/000

اشنایدر

کنتاکتور50آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

24/000/000

ال اس

کنتاکتور50آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

25/250/000

هیوندای

کنتاکتور65آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

42/000/000

اشنایدر

کنتاکتور65آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

24/900/000

ال اس

کنتاکتور65آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

37/430/000

هیوندای

کنتاکتور100آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

60/000/000

اشنایدر

کنتاکتور100آمپر

کلید کنترل شونده در کلید زنی مدار

39/000/000

ال اس

کنتاکتور100آمپر

جهت محافظت از وسیله برقی در برابراضافه بارو اتصال کوتاه

8/871/000

هیوندای

کلید حرارتی

جهت محافظت ازوسیله برقی در برابراضافه بار و اتصال کوتاه

13/000/000

اشنایدر

کلید حرارتی

جهت محافظت از وسیله برقی در برابراضافه بار و اتصال کوتاه

12/500/000

ال اس

کلید حرارتی

جهت حفاظت از انسان و تجهیزات در برابرجریان نشتی و برق گرفتگی

5/890/000

هیوندای

کلید محافظ جان تکفاز

جهت حفاظت از انسان و تجهیزات در برابرجریان نشتی و برق گرفتگی

12/000/000

اشنایدر

کلید محافظ جان تکفاز

جهت حفاظت از انسان و تجهیزات در برابرجریان نشتی و برق گرفتگی

4/400/000

ال اس

کلید محافظ جان تکفاز

جهت حفاظت از انسان و تجهیزات در برابر جریان نشتی و برق گرفتگی

13/840/000

هیوندای

کلید محافظ جان سه فاز

جهت حفاظت از انسان و تجهیزات در برابر جریان نشتی و برق گرفتگی

20/000/000

اشنایدر

کلید محافظ جان سه فاز

جهت حفاظت از انسان در برابر جریان نشتی و برق گرفتگی

15/000/000

ال اس

کلید محافظ جان سه فاز

جهت تشخیص اضافه بار و تبدیل آن به فرمان الکتریکی

7/144/000

هیوندای

رله  بی متال

جهت تشخیص اضافه بار و تبدیل آن به فرمان الکتریکی

8/000/000

اشنایدر

رله بی متال

جهت تشخیص اضافه بار و تبدیل آن به فرمان الکتریکی

6/700/000

ال اس

رله بی متال

 

کاربرد

سایز

قیمت

برند محصول

عنوان محصول

جهت اتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

2/5

83/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت اتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

4

118/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت اتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

6

154/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهتاتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

10

187/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت اتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

16

360/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت اتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

25

427/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت اتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

35

743/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت اتصال کابل تغدیه اصلی تابلو برق

50

1/250/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت اتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

70

1/650/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت اتصال کابل تغذیه اصلی تابلو برق

95

3/179/000

رعد الکتریک

ترمینال ریلی

جهت توقف جریان بیش ازحد درتابلو برق

25 آمپر

900/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت توقف جریان بیش ازحد در تابلو برق

36 آمپر

900/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت توقف جریان بیش ازحد در تابلو برق

50 آمپر

900/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت توقف جریان بیش از حد درتابلو برق

63 آمپر

900/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت توقف جریان بیش ازحد در تابلو برق

80 آمپر

900/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت توقف جریان بیش ازحد در تابلوبرق

 100 آمپر

900/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت توقف جریان بیش ازحد در تابلو برق

160 آمپر

900/000

پیچاز الکتریک

فیوزکاردی

جهت توقف جریان بیش از حد درتابلوبرق

250 آمپر

1/530/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت توقف جریان بیش از حد درتابلو برق

400 آمپر

2/220/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت توقف جریان بیش ازحد درتابلو برق

630 آمپر

3/040/000

پیچاز الکتریک

فیوز کاردی

جهت اتصال فیوزکاردی

160 آمپر

1/400/000

پیچاز الکتریک

پایه فیوز کاردی

جهت اتصال فیوز کاردی

250 آمپر

3/120/000

پیچاز الکتریک

پایه فیوز کاردی

جهت اتصال فیوز کاردی

400 آمپر

5/450/000

پیچاز الکتریک

پایه فیوز کاردی

جهت اتصال فیوز کاردی

630 آمپر

6/960/000

پیچاز الکتریک

پایه فیوز کاردی

جهت قطع و وصل فیوزها درمدار تابلو برق

160 آمپر

8/750/000

پیچاز الکتریک

کلید فیوز

جهت قطع و وصل فیوز ها در مدارتابلو برق

250 آمپر

16/900/000

پیچاز الکتریک

کلید فیوز

جهت قطع و وصل فیوزها در مدار تابلو برق

400 آمپر

25/740/000

پیچاز الکتریک

کلید فیوز

جهت قطع و وصل فیوزها درمدارتابلو برق

630 آمپر

31/800/000

پیچاز الکتریک

کلید فیوز

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

16 آمپر

1/01/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

25 آمپر

1/420/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلوبرق

 40 آمپر

1/960/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

50 آمپر

2/280/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

63 آمپر

3/890/000

الکترو کاوه

کلیدد گردان تکفازیک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

16 آمپر

1/570/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

25 آمپر

2/110/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

40 آمپر

2/590/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

50 آمپر

3/470/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

63 آمپر

5/400/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز یک طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

16 آمپر

1/320/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

25 آمپر

1/850/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

40 آمپر

2/500/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

50 آمپر

2/820/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

63 آمپر

4/860/000

الکترو کاوه

کلید گردان تکفاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

16 آمپر

2/380/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

25 آمپر

3/550/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

40 آمپر

4/570/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه  فاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

50 آمپر

5/590/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز دو طرفه

جهت قطع و وصل جریان در تابلو برق

63 آمپر

9/360/000

الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز دو طرفه

جهت کاهش جریان های ولتاژبالا در تابلو برق

100 آمپر

1/500/000

هریس پویا

ترانس جریان

جهت کاهش جریان های ولتاژبالا در تابلو برق

150 آمپر

1/500/000

هریس پویا

ترانس جریان

جهت کاهش جریان های ولتاژبالا در تابلو برق

200 آمپر

1/500/000

هریس پویا

ترانس جریان

جهت کاهش جریان های ولتاژ بالا در تابلو برق

300 آمپر

1/500/000

هریس پویا

ترانس جریان

جهت کاهش جریان های ولتاژبالا در تابلو برق

400 آمپر

1/500/000

هریس پویا

ترانس جریان

جهت کاهش جریان های ولتاژ بالا در تابلو برق

600 آمپر

1/500/000

هریس پویا

ترانس جریان

کاربردمحصول

قیمت

برند محصول

عنوان

کنترل دقیق شبکه برق

6/115/000

شیوا امواج

کنترل فاز

کنترل دقیق شبکه دقیق

4/550/000

برنا الکترونیک

کنترل فاز

حفاظت کامل دستگاه های سه فاز

8/115/000

شیوا امواج

کنترل بار

حفاظت کامل دستگاه های سه فاز

6/350/000

برنا الکترونیک

کنترل بار

مناسب جهت کنترل سیستم روشنایی اماکن مختلف

2/515/000

شیوا امواج

فتوسل

با دقت بالا قابل استفاده در رنج های وسیعی از محدوده زمانی

4/040/000

شیوا امواج

تایمر

جهت محاسبه دقیق جریان در تابلوهای صنعتی

7/990/000

شیوا امواج

آمپرمتر

جهت محاسبه دقیق جریان درتابلوهای صنعتی

6/700/000

شیوا امواج

آمپرمتر

نمایشگرولتاژهای فازی و ولتاژهای خطی

12/490/000

شیوا امواج

سوپر ولت آمپرمتر

نمایشگرولتاژهای فازی و ولتاژهای خطی

9/700/000

برنا الکترونیک

سوپر ولت آمپرمتر

جهت برنامه ریزی زمان روشن یا خاموش شدن 30برنامه در هفته

8/150/000

شیوا امواج

ساعت فرمان

جهت شمارش پالس های ورودی با دقت و انعطاف بالا

7/560/000

شیوا امواج

شمارنده دیجیتال

کنترل دما در محدوده 50- تا +900درجه

14/760/000

شیوا امواج

ترموستات

قطع بار یک بخش از مدار

1/030/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری تکفاز2آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/800/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری تکفاز2آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/050/000

ال اس

فیوز مینیاتوری تکفاز2آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/030/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری تکفاز4آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/800/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری تکفاز4آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/050/000

ال اس

فیوز مینیاتوری تکفاز4آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/030/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری تکفاز6آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/800/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری تکفاز6آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/050/000

ال اس

فیوز مینیاتوری تکفاز6آمپر

قطع باریک بخش از مدار

1/030/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری تکفاز 10آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/800/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری تکفاز10آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/050/000

ال اس

فیوز مینیاتوری تکفاز10آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/030/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری تکفاز 16آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/800/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری تکفاز16آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/050/000

ال اس

فیوز مینیاتوری تکفاز16آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/030/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری تکفاز25آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/800/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری تکفاز25آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/050/000

ال اس

فیوز مینیاتوری تکفاز32آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/030/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری تکفاز40آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/800/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری تکفاز40آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/050/000

ال اس

فیوز مینیاتوری تکفاز40آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/030/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری تکفاز50آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/800/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری تکفاز50آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

1/050/000

ال اس

فیوز مینیاتوری تکفاز 50آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/120/000

هیوندای

فیوز مینیاتوری سه فاز6آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

7/000/000

اشنایدر

فیوز مینیاتوری سه فاز 6آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/060/000

ال اس

فیوزمینیاتوری سه فاز 6آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/120/000

هیوندای

فیوزمینیاتوری سه فاز10آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

7/000/000

اشنایدر

فیوزمینیاتوری سه فاز10آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/060/000

ال اس

فیوزمینیاتوری سه فاز10آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/120/000

هیوندای

فیوزمینیاتوری سه فاز16آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

7/000/000

اشنایدر

فیوزمینیاتوری سه فاز16آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/060/000

ال اس

فیوزمینیاتوری سه فاز16آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/120/000

هیوندای

فیوزمینیاتوری سه فاز25آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

7/000/000

اشنایدر

فیوزمینیاتوری سه فاز25آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/120/000

هیوندای

فیوزمینیاتوری سه فاز32آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

7/000/000

اشنایدر

فیوزمینیاتوری سه فاز32آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/060/000

ال اس

فیوزمینیاتوری سه فاز32آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/120/000

هیوندای

فیوزمینیاتوری سه فاز40آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

7/000/000

اشنایدر

فیوزمینیاتوری سه فاز40آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/060/000

ال اس

فیوزمینیاتوری سه فاز40آمپر

قطع بار یک بخش از مدار

3/120/000

هیوندای

فیوزمینیاتوری سه فاز63آمپر

قطع بار یک بخش ازمدار

7/000/000

اشنایدر

فیوزمینیاتوری سه فاز63آمپر

قطع باریک بخش از مدار

3/060/000

ال اس

فیوزمینیاتوری سه فاز63آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

20/675/000

هیوندای

کلید اتوماتیک 63آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

42/000/000

اشنایدر

کلید اتوماتیک 63آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

20/400/000

ال اس

کلید اتوماتیک 63آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

20/675/000

هیوندای

کلید اتوماتیک 100آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

42/000/000

اشنایدر

کلید اتوماتیک 100آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

20/400/000

ال اس

کلید اتوماتیک 100آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

34/680/000

هیوندای

کلید اتوماتیک 160آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

57/000/000

اشنایدر

کلید اتوماتیک 160آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

37/000/000

ال اس

کلید اتوماتیک 160آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

34/680/000

هیوندای

کلید اتوماتیک 250آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقیدر مدار

57/000/000

اشنایدر

کلید اتوماتیک 250آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

37/000/000

ال اس

کلید اتوماتیک 250آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

87/170/000

هیوندای

کلید اتوماتیک 400آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

200/000/000

اشنایدر

کلید اتوماتیک 400آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

93/000/000

ال اس

کلید اتوماتیک 400آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

141/630/000

هیوندای

کلید اتوماتیک 630آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

265/000/000

اشنایدر

کلید اتوماتیک 630آمپر

جهت حفاظت دستگاه های برقی در مدار

150/000/000

ال اس

کلید اتوماتیک 630آمپر