در حال نمایش یک نتیجه

فیوز کاردی

فیوز کاردی

فیوز کاردی یا فیوز چاقویی یک نوعی از فیوز های ذوب شونده به شمار می آید گرچه مدل های دیگری از فیوز ها نیز وجود دارد مانند فیوز فشنگی یا فیوز شیشه ای که مکانیزم اصلی این فیوزها شبیه به هم است و فقط در شکل ظاهری و مقدار تحمل جریان با هم متفاوت می باشند.