فروشگاه الکترونصر فعالیت خود را از سال 1366 آغاز نموده و همگام با ارتقاء و پیشرفت صنعت کشور در سال 1380 با تولیدات و واردات کلیه تجهیزات برق صنعتی در این خصوص در خدمت شرکت ها و ادارات و … می باشد.

ما توانسته ایم بخش زیادی از بازار برق والکترونیک را برای مصرف کنندگان و مخاطبان در این حوزه فراهم سازیم. این فروشگاه همواره تلاش دارد تا رضایت کامل شما عزیزان را که بزرگترین سرمایه میباشید، جلب نماید.